Skip to main content

Respecte i compromís amb el futur i el medi ambient

El nostre compromís pel medi ambient i per la conservació del nostre planeta neix de la passió pel nostre entorn, per la naturalesa salvatge que ens envolta i també per la seva gent. L’ecologia i la sostenibilitat sempre han format part del nostre esperit, encara que a vegades no ha estat possible fer-ho visible. Volem realitzar tot allò que estigui a les nostres mans per a contribuir a un futur millor per a les següents generacions.

El nostre àmbit és molt complex ja que no es poden comprometre els màxims nivells de seguretat. En conseqüència, la sostenibilitat no pot sustentar-se tan sols en la matèria primera; és una acció més profunda i multifactorial. Per això, el nostre sistema de fabricació està totalment optimitzat i orientat a generar el mínim de residus possible, aconseguint, avui dia, tan sols un 2% de minvament. Això ho aconseguim:

  • Amb la gestió de residus. Totes les restes derivades de la producció i les cordes que, pel motiu que sigui, han arribat al final de la seva vida útil, es gestionen en una planta de reciclatge oferint una segona vida a la poliamida que es tradueix en la fabricació de nous productes.
  • Maquinària i cadena de producció especialitzada, que permet obtenir un alt nivell d’optimització, evitant generar residus entre fases de producció.
  • Fabricació local. Tots els nostres processos de producció es realitzen en les nostres instal·lacions prop de Barcelona. Gràcies a aquest factor de “proximitat”, podem evitar transports i controlar al 100% la gestió mediambiental dels nostres productes.
  • La nostra planta es proveeix, majoritàriament, amb energies renovables mitjançant la nostra pròpia instal·lació de plaques fotovoltaiques, reduint l’emissió de gasos d’efecte hivernacle.

I finalment, i no menys important, utilitzant components PFC-free. Hem substituït tots els components convencionals amb nous pfc-free, lliures de fluorocarboni c8 o c6. Gràcies a aquest canvi de components, estem orgullosos de comunicar-vos que el nostre sistema clàssic conegut com a Total Dry, a partir d’avui avui es diu ECO system.