Skip to main content

Després de moltes consultes sobre com desinfectar les cordes, el departament de I + D + I ha realitzat un estudi per determinar els millors mètodes de desinfecció per al Covid-19, tenint en compte l’afectació de l’material i, sobretot, la seguretat de l’usuari .

L’opció més recomanada és la QUARANTENA DE 5 DIES.  

 

No obstant això, hi ha més mètodes, i concretament per a professionals que requereixin desinfecció immediata hi ha altres processos, alguns amb productes químics que s’han de fer de manera molt precisa i per personal qualificat. Aquestes opcions comporten complexitat, cert risc i a més varien per a cada corda. Per tot això, l’ús d’aquests mètodes queda reservat a aquelles persones amb l’autorització de revisor de EPI de Korda ‘s.  

Pots consultar el document complet aquí:

Recomanacions per DESINFECTAR CORDES.

Per a més detalls, preguem es posin en contacte amb nosaltres.