Skip to main content

Vida útil de la corda

Una corda no ho suporta tot, en qualsevol moment pot patir un desperfecte que ens obligui a retirar-la, bé sigui a causa d’un mal ús, per un desafortunat imprevist com la caiguda d’una pedra o per altres circumstàncies extremes. Determinar la seva durabilitat en el temps depèn de la freqüència d’ús i de les cures que es tinguin, per aquest motiu la vida útil d’una corda pot ser molt variable. L’aplicació de càrregues, el contacte amb elements metàl·lics o els fregaments amb les roques, són altres factors que contribueixen a la seva deterioració progressiva. A pesar que s’emmagatzemin correctament, les cordes perden propietats al llarg del temps degut a les característiques de les fibres sintètiques amb les quals s’elaboren.

El període d’emmagatzematge d’una corda, abans de ser usada, no hauria de ser superior als 4 o 5 anys.

D’altra banda, encara que aquesta no hagi estat pràcticament utilitzada o que aparentment tingui bon aspecte, ha de ser retirada entre els 10 o 12 anys a partir de la data de fabricació.

És imprescindible que totes les cordes es mantinguin allunyades de productes químics com a àcids, olis, gasolina… En cas que es produeixi contacte amb algun element sospitós és convenient que es contacti amb el fabricant.

DESCENS


Durant el ràpel cal evitar velocitats excessives. Poden provocar-se fusions en la funda de la corda ja que al llarg d’aquesta moment es generen elevades temperatures en les superfícies metàl·liques en estar en contacte amb la corda. Cal tenir especial cura amb aparells amb politges d’acer inoxidable, perquè aquest material transmet pitjor la calor, amb la qual cosa el problema s’aguditza. Es recomana l’ús d’aparells descensors homologats per a tal fi i fer-ho amb les tècniques adequades.

Icono Revisio

REVISIÓ


És imprescindible revisar la corda visual i tàctilment abans i després de cada utilització. Cal passar-la entre la mà per a comprovar que no hi hagi cap discontinuïtat. Necessàriament cal examinar tota la corda fent brassades de mig metre aproximadament conformant una circumferència. Una vegada   realitzat aquest procés, la corda ha de disposar-se suaument sense punts angulosos. La funda ha d’estar   en bon estat, sense fibres trencades (“flors”).
 És fonamental realitzar aquesta operació meticulosament cada vegada que s’usi una corda. En cas que   es dubti de la seguretat de la corda ha de substituir-se immediatament per una altra.

Icono Brutícia

BRUTÍCIA


Si la corda està moderadament bruta, pot netejar-se amb cura i en sec, amb un raspall sintètic suau. En cas que la brutícia sigui molt intensa pot rentar-se amb aigua freda i amb detergent neutre. La millor manera de rentar-la és a mà i amb un raspall sintètic.
Encara que no és recomanable, en cas d’usar la rentadora per a netejar-la, evitar el programa de centrifugat, aquest procés augmentarà encara més l’arrissat de la corda que, normalment, causa aquesta operació. Qualsevol altre mètode de neteja queda prohibit pel fabricant.

Icono Secat

SECAT


Si la corda està mullada, bé sigui pel rentat o per qualsevol altre motiu, s’ha d’estendre i assecar-se a l’ombra. Eviti exposar-la al sol o a la calor. Guardar la corda en un lloc fresc, sec i protegit de la llum solar.

Per a qualsevol altra consulta escriu-nos al formulari de contacte Korda´s i estarem encantats d’ajudar-te!