Skip to main content

Degradació d’EPI en els processos de desinfecció davant el coronavirus.

Compartim aquí els resultats d’un interessant treball realitzat per Treball Martínez (Asac Vertical Lab), els Bombers de l’Ajuntament de Sevilla i KORDA’S en el qual s’experimenta amb diferents processos de desinfecció d’Equips de Protecció Individual (principalment cordes i mosquetons), mesurant aspectes com la seva pèrdua de resistència o d’elongació, entre d’altres.

És possible desinfectar els nostres EPI?
Quins productes són els més aconsellables?
Es degrada el material en els processos de desinfecció?

 Fotografía © Niccolo Guasti

Amb l’arribada de l’oronavirus SARS-CoV-2, aquestes i altres preguntes volíem poder respondre amb certesa, així que es va decidir realitzar un estudi per tal de valorar quins riscos comporta l’ús de desinfectants i processos de desinfecció establerts pel Ministeri de Sanitat , en la seva aplicació en els EPI de caràcter professional i esportiu.

EPI posats a prova i processos de desinfecció

Els assaigs s’han realitzat en el laboratori de Korda ‘s i al laboratori de Asac Vertical Lab. Més de 220 assajos validen els resultats obtinguts.

La majoria d’assajos els han realitzat amb cordes semiestàtica, i en menor mesura amb anells de cinta (de poliamida i de Dyneema) i amb mosquetons (d’acer i d’alumini), de diferents fabricants.

Quant als processos i desinfectants escollits, s’ha optat per aquells de fàcil accés a al públic general, de cost admissible i la manipulació no fos excessivament perillosa.

Bàsicament s’han realitzat les proves amb aquests tres desinfectants:

  • Processos de rentat a màquina sense centrifugat a temperatures de 60 ° C i 90 ° C.
  • Hipoclorit sòdic (lleixiu).
  • Peròxid d’hidrogen (aigua oxigenada).

Llegeix el article complert a continuació:

Estudio desinfeccion EPIS