Skip to main content

L’ avanç i la innovació en les cordes tècniques per a ús esportiu i professional és molt important. A KORDA’S li donem molta importància a la tecnologia aplicada a les cordes per desenvolupar tots els nostres productes. Fabricar cordes amb acabats estàndards d’alta qualitat és vital per garantir la seguretat de l’usuari.

El nostre coneixement tecnològic sorgeix de la nostra pròpia experiència en el món vertical. Gràcies a això, desenvolupem la nostra pròpia tecnologia aplicada a les cordes, tenint en compte les singularitats i especificitats concretes que requereix cada producte en funció del seu ús. A KORDA’S disposem de la tecnologia necessària per oferir cordes de qualitat i seguretat.

La unió de la funda i l’ànima de la corda

Sistema pioner que permet la unió total de la funda i l’ànima de la corda el que possibilita que totes les parts de la mateixa treballin alhora. També elimina el desagradable “efecte mitjó” i el conseqüent lliscament de la funda. A més, hem aconseguit una major estabilitat dimensional al llarg de la vida útil de la corda i s’ha reduït el progressiu encongiment d’aquesta amb el pas del temps.

La tercera estructura en quant a seguretat per a l’usuari de cordes

El Titan System és un sistema de fabricació patentat que incorpora una tercera estructura, a més de funda i ànima. Està constituïda per una sèrie de fils paral·lels a l’eix de la corda a l’interior de la funda que es converteixen en una autèntica armadura. Mitjançant aquest sistema, encara que la funda sofreixi danys longitudinals importants, s’evita que s’estripi.

El sistema de la tercera generació

Summum és el sistema constructiu de Korda’s de tercera generació que unifica els dos mètodes Stability i Titan System sobre una mateixa corda aconseguint una major cohesió de l’ànima-funda i encara notable augment de la seguretat gràcies a la suma dels avantatges de tots dos sistemes. Aquest procediment de fabricació suposa, fins a la data d’avui, el màxim exponent quant a seguretat de tota la gamma de cordes tècniques que hi ha en el mercat actual.

Respecte i compromís amb el futur i el medi ambient

L’acabat ECO system proporciona impermeabilitat a la corda i major resistència a l’abrasió augmentant la durabilitat de la corda. Tot això s’aconsegueix amb components PFC-free, lliures de fluorocarbons c8 o c6, per a respectar al màxim el medi ambient.

És el tractament hidròfug de repelencia a l’aigua segons els apartats 2.1.2 i 3.2 de la norma *UIAA 101:2019 Water Repellent en la qual s’exigeix una absorció d’aigua inferior al 5%. L’acabat de Korda’s  garanteix una absorció d’aigua menor del 2,5% i a més dota a la corda d’una major resistència a l’abrasió.

La tecnologia Shrinkless permet que la corda hagi estat preencogida i aditivada a fàbrica per a millorar la relació Tacte-Abrasió. Aquest acabat fa que no sigui necessari mullar la corda abans del seu ús.

La tecnologia aplicada a cordes: també en els acabats d’alta qualitat

Gràcies al Durability, les nostres cordes tenen una gran resistència al fregament amb un tacte molt més agradable.

Central-End Mark són unes marques en la corda amb una tinta especial que no afecta les característiques de la corda i que permet una identificació clara del centre de la corda i dels extrems.