Skip to main content

SEMIESTÁTIQUES

Cordes destinades a ser utilitzades com a mig de progressió, és a dir, pujar i baixar per elles amb comoditat. També ofereixen un mínim de seguretat davant de possibles caigudes, oferint seguretat fins a caigudes de factor 1. És a dir, la persona que utilitza aquest tipus de corda sempre ha d’estar situada per sota del punt d’ancoratge de la corda. Són cordes pensades per a ser utilitzades en l’àmbit dels treballs en alçada, l’espeleologia, els descens, els descens de canons i el rescat.

Cuerda semiestática Tipo A

Tipus A

És la màxima categoria de les cordes semiestàtiques la que ofereixen marges de seguretat a l’usuari més amplis. És el tipus de corda a utilitzar per als professionals, els grups de rescat, els grups d’espeleologia per a equips nombrosos, equipaments d’itinerari en alta muntanya i per a treball en Big-Wall. Es pot pujar i baixar en simple per ella.

Cuerda semiestática Tipo B

Tipus B

És una categoria de corda semiestàtica inferior a la de tipus A. Ofereix marges de seguretat més reduïts i és necessari prestar-hi major atenció al utilitzar-la, especialment en instal·lació. Aquest és el tipus de corda a utilitzar en espeleologia, canons, equipament d’itinerari en alta muntanya o per a Big-Wall. S’ha d’utilitzar per equips no excessivament nombrosos i amb bona experiència i formació. Es pot pujar i baixar en simple per ella.

DINÁMIQUES

Cordes destinades a absorbir la major quantitat d’energia possible en el cas de caiguda. Destinades a protegir amb seguretat les caigudes d’escaladors i alpinistes. Estan pensades per a parar caigudes fins a factor 2.

Cuerda Dinámica simple

Simple

Capaces d’absorbir una caiguda d’una persona per si mateixa com part de la cadena de seguretat. Pensades per a l’escalada esportiva, lliure, en corriola o grans parets.

Cuerda Dinámica doble

Doble

Capaces d’absorbir una caiguda del primer de la cordada quan s’utilitza en doble com part de la cadena de seguretat. S’ha de passar pels ancoratges de forma alternativa. Pensades per a l’escalada lliure, alpinisme, escalada en gel o mixta.

Cuerda Dinámica gemela

Bessona

Capaces d’absorbir la caiguda d’una persona durant la utilització de forma doble i paral·lela com a part de la cadena de seguretat. Cal passar les cordes pels ancoratges simultàniament. Cordes pensades per grans itineraris d’alta muntanya.