Skip to main content

Titan System

Sistema constructiu PATENTAT que incrementa la seguretat de la corda en cas de fregament de la funda. Incorpora una tercera estructura constituïda per una sèrie de filaments paral·lels al eix de  la corda, formant una autèntica armadura.