Traçabilitat

Inici de la traçabilitat. Seriat individual per cada unitat de producte venuda.