Degradació d’EPI en els processos de desinfecció davant el coronavirus.

Compartim aquí els resultats d’un interessant treball realitzat per Treball Martínez (Asac Vertical Lab), els Bombers de l’Ajuntament de Sevilla i KORDA’S en el qual s’experimenta amb diferents processos de desinfecció d’Equips de Protecció Individual (principalment cordes i mosquetons), mesurant aspectes com la seva pèrdua de resistència o d’elongació, entre d’altres.

És possible desinfectar els nostres EPI?
Quins productes són els més aconsellables?
Es degrada el material en els processos de desinfecció?

 Fotografía © Niccolo Guasti

Amb l’arribada de l’oronavirus SARS-CoV-2, aquestes i altres preguntes volíem poder respondre amb certesa, així que es va decidir realitzar un estudi per tal de valorar quins riscos comporta l’ús de desinfectants i processos de desinfecció establerts pel Ministeri de Sanitat , en la seva aplicació en els EPI de caràcter professional i esportiu.

EPI posats a prova i processos de desinfecció

Els assaigs s’han realitzat en el laboratori de Korda ‘s i al laboratori de Asac Vertical Lab. Més de 220 assajos validen els resultats obtinguts.

La majoria d’assajos els han realitzat amb cordes semiestàtica, i en menor mesura amb anells de cinta (de poliamida i de Dyneema) i amb mosquetons (d’acer i d’alumini), de diferents fabricants.

Quant als processos i desinfectants escollits, s’ha optat per aquells de fàcil accés a al públic general, de cost admissible i la manipulació no fos excessivament perillosa.

Bàsicament s’han realitzat les proves amb aquests tres desinfectants:

  • Processos de rentat a màquina sense centrifugat a temperatures de 60 ° C i 90 ° C.
  • Hipoclorit sòdic (lleixiu).
  • Peròxid d’hidrogen (aigua oxigenada).

Llegeix el article complert a continuació:

Estudio desinfeccion EPIS